Posts by Foodsavers Vlaanderen

Wil je ook voedseloverschotten verwerken tot lekkere producten? Kom naar de kennismaking- en inspiratiesessie op 22 mei!

Op zoek naar mogelijkheden en steun om voedseloverschotten te (laten) verwerken tot lekkere producten, mét tewerkstelling voor kansengroepen? Dan is Meldert op 22 mei the place to be! Welkom op onze Kennismaking- en inspiratiesessie voor trajecten Voedselreststromen Circulair. 
Lees Verder

Project ‘Circulair aan de slag met voedseloverschotten en nevenstromen’

Minister van Omgeving Schauvliege keurde binnen de Open Call Circulaire Stad en Ondernemen van Vlaanderen Circulair het project ‘Circulair aan de slag met voedseloverschotten en nevenstromen in de voedingsketen’ van KOMOSIE goed. In dit project werd onderzocht hoe Foodsavers-bedrijven in de sociale of reguliere economie aan de slag kunnen gaan om nieuwe lekkere producten te maken o.b.v. overschotten van een supermarketketen en o.b.v. nevenstromen van landbouwbedrijven of voedselverwerkende bedrijven.
Lees Verder

25/1: Lancering Toolbox Foodsavers verwerking

Bent u benieuwd naar hoe u van nevenstromen of voedseloverschotten nieuwe voedingsproducten kan maken? En hoe u daarmee sociale tewerkstelling kan creëren? Wil u bekijken of u dit als nieuwe bedrijfsactiviteit kan opstarten? Of hoe het label ‘Foodsavers’ deze producten een gezamenlijk merk geeft? Kom dan zeker naar deze info-sessie waarbij we de bevindingen van het project ‘Restjesfabriek’ uit de doeken doen. Het luidt tegelijk het startschot in van de verdere begeleiding van geïnteresseerde sociale ondernemingen die aan de slag willen met deze ‘toolbox’.
Lees Verder

Nieuwe producten van Foodsavers vallen in de smaak

Een goede samenwerking tussen KOMOSIE, VIVES en De Winning (in het kader van het project Restjesfabriek) werpt zijn vruchten af: De Winning produceert nu lekkere nieuwe producten op basis van bierdraf en oesterzwamsteeltjes. De voorbije weken kregen deze producten heel wat aandacht.
Lees Verder

Depot Margo

Depot Margo is een so­ciaal distributieplatform in het kader van armoedebestrijding. Concreet zamelt Depot Margo gezonde voeding, zoals fruit- en groenteoverschotten, en verzor­gings- of onderhoudsproducten in en verdeelt deze via hulporga­nisaties aan mensen in armoede in Limburg. RIMO Limburg heeft hiervoor bij de start SALK-middelen (Strate­gisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) gekregen van de Vlaamse gemeenschap en de provincie Limburg.
Lees Verder

De Winning

Vzw De Winning Maatwerk biedt als sociale werkplaats duurzame tewerkstellingskansen aan personen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt binnen de niches natuur- & groenbeheer alsook voeding en distributie.   De Winning was partner in het project Restjesfabriek, samen met KOMOSIE en hogeschool VIVES.  Dit innovatieproject beoogde de ontwikkeling van een model-concept met als doel voedseloverschotten te verwerken tot lekkere producten en op die manier opportuniteiten te creëren voor de sociale economiesector. Kijk alvast eens op de website van  De Winning.    
Lees Verder