Posts by Foodsavers Vlaanderen

Depot Margo erkend als sociaal distributieplatform door FOD Financiën

Goed nieuws! Na meerdere inspanningen heeft de FOD Financiën Depot Margo erkend als sociaal distributieplatform. Dat betekent dat Depot Margo voortaan helemaal wettelijk in orde is rond btw-recuperatie voor geschonken voeding. Bedrijven die voedseloverschotten schenken aan Depot Margo kunnen nu officieel btw recupereren op die schenkingen. Hoe meer bedrijven voedsel schenken aan sociale distributieplatformen, hoe meer mensen we kunnen helpen in voedselarmoede én hoe meer werkkansen we kunnen geven aan mensen in de sociale economie. Opnieuw een stap in de richting van een kleinere afvalberg, en dat op een sociale manier. Goed bezig, Depot Margo!   138.901-1bis Btw-Statuut Depot Margo_signed138.901
Lees Verder

COVID-19 – Wat te doen de komende dagen?!

Het Covid-19/Corona-virus maakt het onmogelijk om als distributieplatform ons werk te blijven doen op de manier zoals we gewend zijn. De beschikbaarheid van voedseloverschotten schommelt erg van dag tot dag: soms evenveel als anders, soms heel wat minder. Ook sociale organisaties kunnen de voedselondersteuning niet blijven geven zoals voorheen. Organisaties die vooral met oudere vrijwilligers werken raden we aan hun werking voorlopig stop te zetten en door te verwijzen naar het OCMW of distributieplatform dat alternatieve acties opzet. Geef duidelijk door waar sociale organisaties met hun vragen naar continuïteit van de verdeling van voeding terecht kunnen! Indien mogelijk, voorzie voldoende
Lees Verder