Project ‘Circulair aan de slag met voedseloverschotten en nevenstromen’

Minister van Omgeving Schauvliege keurde binnen de Open Call Circulaire Stad en Ondernemen van Vlaanderen Circulair het project ‘Circulair aan de slag met voedseloverschotten en nevenstromen in de voedingsketen’ van KOMOSIE goed. In dit project werd onderzocht hoe Foodsavers-bedrijven in de sociale of reguliere economie aan de slag kunnen gaan om nieuwe lekkere producten te maken o.b.v. overschotten van een supermarketketen en o.b.v. nevenstromen van landbouwbedrijven of voedselverwerkende bedrijven.

 

In dit project werd het modelconcept van de Foodsavers Restjesfabriek in het achterhoofd gehouden. In de samenwerking tussen sociale economie bedrijven en reguliere bedrijven werd bewust gekozen voor het creëren van sociale tewerkstelling, in een breed perspectief. Deze samenwerkingen werden ondersteund en gecoacht door experten van KOMOSIE, CODUCO en VIVES met de bedoeling nieuwe businessmodellen in co-creatie vorm te geven en in praktijk te testen in een pilootproject.

Lessen die we hieruit hebben geleerd zijn:

 • Werken met voedseloverschotten en reststromen vraagt een specifieke aanpak omwille van:
  • logistiek: de reststromen zijn te vinden op verschillende plaatsen verspreid over het land – in supermarkten gaat het bijkomend over veel verschillende producten
  • volume: het gaat vaak over kleinere hoeveelheden
  • bederfbaarheid: de reststromen bevatten dikwijls veel water en gaan snel bederven
  • afzet: in concurrentie gaan met de huidige markt, waar vaak aan lage prijzen wordt geproduceerd, is niet evident
  • technologie: om de houdbaarheid te verlengen is ook specifieke technologie nodig die investering en ook opnieuw energie vergt
  • seizoenaliteit: grotere hoeveelheden reststromen in de zomer wanneer er minder werkkrachten ter beschikking zijn
  • onvoorspelbaarheid: hoeveelheid reststroom is moeilijk te voorspellen
 • Met overschotten van supermarkten werken is nog veel ingewikkelder dan met reststromen uit de primaire productie
 • Voor maatwerkbedrijven is het nodig om de verwerking te kunnen uitvoeren met behulp van eenvoudige en robuuste technologie

Op basis van deze waardevolle lessen werken we verder aan de uitbouw van een circulair voedselsysteem met aandacht voor sociale tewerkstelling.

 

 

                            

Comments