Posts by Foodsavers Vlaanderen

Nieuwe sociale distributieplatformen op komst

Wist je dat, naast de 5 bestaande sociaal distributieplatformen voor voedseloverschotten, nog 9 andere lokale besturen of sociale (economie) organisaties zo’n platform willen opstarten binnen de komende 3 jaren in Vlaanderen?!
Lees Verder

Foodsavers maken gezonde soep op basis van groenteoverschotten!

Foodsavers hebben gezonde soep gemaakt op basis van groenteoverschotten! Een samenwerkingsverband van 6 sociale economie bedrijven en OCMW Kortrijk onder leiding van Arbeidskansen vzw hebben in 2019 verse soep gemaakt op basis van groente-overschotten die via sociale organisaties werden verdeeld aan mensen in armoede in België in het kader van de FEAD-ondersteuning.
Lees Verder

Duim je mee voor deze nieuwe opdrachten voor Foodsavers?

Wat een drukke tijden voor de Foodsavers, deze 1e helft van 2018! Er werden heel wat nieuwe projectvoorstellen of aanvragen ingediend: Enerzijds door verschillende Foodsavers – sociale economie bedrijven of lokale besturen. Een 1e grote opdracht van de POD MI voor de productie van soep o.b.v. groentenoverschotten is al toegewezen aan een partnerschap van Vlaamse en Brusselse sociale economie bedrijven. Anderzijds door KOMOSIE om onze ondersteuning aan deze jonge sector ook in de toekomst te kunnen continueren. Duim je mee met ons voor een goede afloop zodat we samen de Foodsavers in Vlaanderen, België en Europa verder op de kaart
Lees Verder