https://foodsavers.be/wp-content/uploads/2017/02/logo-300x95.png

De Winning

Vzw De Winning Maatwerk biedt als sociale werkplaats duurzame tewerkstellingskansen aan personen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt binnen de niches natuur- & groenbeheer alsook voeding en distributie.

 

De Winning was partner in het project Restjesfabriek, samen met KOMOSIE en hogeschool VIVES.  Dit innovatieproject beoogde de ontwikkeling van een model-concept met als doel voedseloverschotten te verwerken tot lekkere producten en op die manier opportuniteiten te creëren voor de sociale economiesector.

Kijk alvast eens op de website van  De Winning.