Verwerking van voedselreststromen via sociale tewerkstelling:

we deden het project Foodsavers Restjesfabriek

In de landbouw en voedingsindustrie zijn er nog heel wat producten die worden weggegooid of laagwaardig verwerkt, terwijl ze nog van heel goede kwaliteit zijn. Een derde van het voedsel dat voor menselijke consumptie bestemd is, wordt uiteindelijk niet opgegeten! Dit is sociaal en ecologisch onverantwoord en ook op bedrijfseconomisch vlak moet hiervoor een oplossing gevonden worden.

 

Daarom willen we sociale economiebedrijven stimuleren om nieuwe voedingsproducten te maken op basis van nevenstromen uit de landbouw of de voedingsindustrie. Dit met de doelstelling om voedselverliezen te vermijden, maar ook om tewerkstellingskansen te bieden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Hoe ziet de samenwerking rond Foodsavers Restjesfabrieken er uit? Er werken  partners samen: KOMOSIE (gekend als de koepel van de Kringwinkels), VIVES Hogeschool en sociale werkplaats De Winning uit Lummen. Samen zijn we op zoek gegaan naar interessante nevenstromen en maken op basis daarvan nieuwe producten.

 

Na afloop van deze eerste fase ontwikkelden we een modelconcept dat we verder kunnen opschalen naar andere bedrijven in de sociale economie. We zijn dus steeds op zoek naar nieuwe nevenstromen die we kunnen verwerken tot nieuwe, langer houdbare voedingsproducten. Daarnaast zijn we met ons netwerk van sociale economiebedrijven ook een potentiële partner voor wie ideeën heeft en op zoek is naar een productielijn.

 

De producten willen we breed toegankelijk maken en we willen een sterk kwaliteitslabel creëren dat deze producten herkenbaar maakt. Daarvoor hebben we de naam en het logo van ‘Foodsavers’ ontwikkeld.

 

Voor al uw ideeën, vragen of opmerkingen: neem contact op met de projectmedewerkers Foodsavers bij KOMOSIE (eb.sr1548980146evasd1548980146oof@o1548980146fni1548980146)

Toolbox Restjesfabriek

In het project de Restjesfabriek is een toolbox ontwikkeld om sociale ondernemingen te ondersteunen bij het verwerken van voedselstromen tot nieuwe voedingsproducten.

–> Klik hier voor de voorstellingstekst over deze toolbox.

Voor meer info over hoe jij hier ook mee kan starten, ga naar de pagina over het lopende project ‘Voedselreststromen Circulair’ i.k.v. Vlaanderen Circulair !