Wie en wat zijn foodsavers?

Foodsavers willen vermijden dat voedseloverschotten op de afvalberg belanden of laagwaardig worden gevaloriseerd. Verlies van voedsel is een verlies van schaarse grondstoffen.

Daarom verzamelen Foodsavers overschotten bij producenten, veilingen, supermarkten en bedrijven. De kwaliteitsvolle voeding die ze ophalen, verdelen ze via sociale organisaties zoals voedselbedelingen en sociale kruideniers, onder mensen in armoede.

Voor de verzameling en verdeling van de voedseloverschotten werven Foodsavers mensen aan die moeite hebben om een job te vinden. Zo vinden zij werk als logistiek medewerker. Dankzij hun nieuwe job vinden mensen de nodige structuur en stabiliteit om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Foodsavers zijn organisaties en mensen die sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten. Ze creëren sociale tewerkstelling en hebben aandacht voor armoede.

———————————————————————-

In de praktijk gaan ze verschillende activiteiten aan. De meesten hebben een distributieplatform opgezet of zijn daar volop mee bezig, voor de herverdeling van voedseloverschotten. Anderen zetten ‘restjesfabrieken’ op om nieuwe producten te maken met voedseloverschotten.

Met een sterke naam en logo wil de sector zijn activiteiten en diensten meer zichtbaarheid geven en meer cohesie creëren. Momenteel verwijst Foodsavers naar de verzameling organisaties en medewerkers die sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten in de brede zin. Er wordt echter gewerkt aan algemene criteria van “een echte Foodsaver”. Die worden gebundeld in een kwaliteitskader dat de basis zal vormen voor de erkenning van organisaties met het label Foodsavers. Meer informatie hierover volgt!

Partners

De uitbouw van Foodsavers is te danken aan vele partners. Er zijn verschillende soorten partners:

  • financiële partners,
  • operationele partners,
  • partners op korte termijn,
  • partners op lange termijn.

Zo hebben we doorheen de jaren op verschillende manieren financiële steun gekregen en zijn we in zee gegaan met verschillende operationele partners om nieuwe uitdagingen en projecten aan te gaan, waaronder:

En vele anderen!