Wie en wat zijn foodsavers?

Foodsavers zijn organisaties en medewerkers die sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten of nevenstromen.

Foodsavers willen vermijden dat voedseloverschotten op de afvalberg belanden of laagwaardig worden gevaloriseerd. Verlies van voedsel betekent immers verlies van schaarse grondstoffen die gebruikt worden om het te produceren.

Foodsavers doen inspanningen om werk te creëren of te behouden voor kansengroepen en ze in te zetten waar mogelijk. Er is ook aandacht voor andere sociale meerwaarden, zoals het verbeteren van de toegang tot kwalitatieve voeding aan mensen in armoede.

In de praktijk kunnen deze organisaties en bedrijven verschillende activiteiten aangaan. Ze starten bijvoorbeeld een distributieplatform op voor de herverdeling van voedseloverschotten. Of ze zetten ‘restjesfabrieken’ op om nieuwe producten te maken vanuit voedseloverschotten en nevenstromen.

Met deze sterke naam en logo wil de sector zijn activiteiten en diensten meer zichtbaarheid geven en meer cohesie krijgen binnen de sector. Momenteel verwijst foodsavers naar de verzameling organisaties en medewerkers die sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten in de brede zin. Er wordt echter gewerkt aan kenmerkende kwaliteitscriteria op niveau van de activiteiten en de organisatie. Die worden dan gebundeld in een kwaliteitskader dat de basis zal vormen voor de erkenning van organisaties met het label Foodsavers. Meer informatie hierover volgt binnenkort!

Wat is de rol van komosie?

KOMOSIE (de Koepel van MilieuOndernemers in de Sociale Economie) staat voornamelijk bekend als de koepel van Kringwinkels en Energiesnoeiers. Maar sinds 2013 al zorgt KOMOSIE ook voor een actieve ondersteuning aan startende en bestaande sociale (economie) organisaties in Vlaanderen die werken met voedseloverschotten (zie ook het tabblad Activiteiten).

Het merk en kwaliteitslabel Foodsavers moet er mee voor zorgen dat deze sector meer zichtbaarheid, cohesie en ondersteuning krijgt.

Ondersteuningsteam

Caroo Torfs

Projectmedewerker Foodsavers

eb.ei1548960539somok1548960539@sfro1548960539t.oor1548960539ac1548960539

Caroo werkt samen met haar collega’s om sociale ondernemers te ondersteunen die met voedselverlies aan de slag zijn of willen gaan. Caroo legt contacten met de aanbodzijde in functie van de ontwikkeling van duurzame samenwerkingen met de vraagzijde, zijnde de sociale (economie) organisaties. Bij haar kan je in het bijzonder terecht voor de samenwerking met supermarkten, ondersteuning aan lokale besturen, de lerende netwerken voor sociale restaurants en vooor distributieplatformen en het project Restjesfabriek. Zij leidt ook het nieuwe project van Vlaanderen Circulair waar gezocht wordt om met nevenstromen en voedseloverschotten uit de voedselketen nieuwe lekkere producten te maken

Etienne Rubens

Projectmedewerker Foodsavers

eb.ei1548960539somok1548960539@sneb1548960539ur.en1548960539neite1548960539

Etienne werkt samen met zijn collega’s om sociale ondernemers te ondersteunen die met voedselverlies aan de slag zijn of willen gaan. Bij Etienne kan je in het bijzonder terecht voor het online platform Schenkingsbeurs, het Lerend Netwerk Sociaal aan de slag met voedselverlies, de Welkom-in-de-sector infosessie, de samenwerking met groenteveilingen en de mogelijkheden voor sociale tewerkstelling, beleidsopvolging en ondernemingsplannen

Partners

De uitbouw van Foodsavers is te danken aan vele partners. Er zijn verschillende soorten partners:

  • financiële partners,
  • operationele partners,
  • partners op korte termijn,
  • partners op lange termijn.

Zo hebben we doorheen de jaren op verschillende manieren financiële steun gekregen en zijn we in zee gegaan met verschillende operationele partners om nieuwe uitdagingen en projecten aan te gaan, waaronder:

En vele anderen!