Duim je mee voor deze nieuwe opdrachten voor Foodsavers?

Wat een drukke tijden voor de Foodsavers, deze 1e helft van 2018! Er werden heel wat nieuwe projectvoorstellen of aanvragen ingediend: Enerzijds door verschillende Foodsavers – sociale economie bedrijven of lokale besturen. Een 1e grote opdracht van de POD MI voor de productie van soep o.b.v. groentenoverschotten is al toegewezen aan een partnerschap van Vlaamse en Brusselse sociale economie bedrijven. Anderzijds door KOMOSIE om onze ondersteuning aan deze jonge sector ook in de toekomst te kunnen continueren. Duim je mee met ons voor een goede afloop zodat we samen de Foodsavers in Vlaanderen, België en Europa verder op de kaart zetten!?
Lees Verder

Project ‘Circulair aan de slag met voedseloverschotten en nevenstromen’ is goedgekeurd

Minister van Omgeving Schauvliege keurde binnen de Open Call Circulaire Stad en Ondernemen van Vlaanderen Circulair het project ‘Circulair aan de slag met voedseloverschotten en nevenstromen in de voedingsketen’ van KOMOSIE goed. In dit project gaan Foodsavers-bedrijven in de sociale of reguliere economie aan de slag om nieuwe lekkere producten te maken o.b.v. overschotten van een supermarketketen en o.b.v. nevenstromen van landbouwbedrijven of voedselverwerkende bedrijven.
Lees Verder

25/1: Lancering Toolbox Foodsavers verwerking

Bent u benieuwd naar hoe u van nevenstromen of voedseloverschotten nieuwe voedingsproducten kan maken? En hoe u daarmee sociale tewerkstelling kan creëren? Wil u bekijken of u dit als nieuwe bedrijfsactiviteit kan opstarten? Of hoe het label ‘Foodsavers’ deze producten een gezamenlijk merk geeft? Kom dan zeker naar deze info-sessie waarbij we de bevindingen van het project ‘Restjesfabriek’ uit de doeken doen. Het luidt tegelijk het startschot in van de verdere begeleiding van geïnteresseerde sociale ondernemingen die aan de slag willen met deze ‘toolbox’.
Lees Verder

Depot Margo

Depot Margo is een so­ciaal distributieplatform in het kader van armoedebestrijding. Concreet zamelt Depot Margo gezonde voeding, zoals fruit- en groenteoverschotten, en verzor­gings- of onderhoudsproducten in en verdeelt deze via hulporga­nisaties aan mensen in armoede in Limburg. RIMO Limburg heeft hiervoor SALK-middelen (Strate­gisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) gekregen van de Vlaamse gemeenschap en de provincie Limburg.
Lees Verder

Foodsavers Gent

Begin maart 2017 lanceerde het OCMW Gent in samenwerking met Stad Gent haar distributieplatform ‘Foodsavers Gent’. Dat is een logistiek platform dat voedseloverschotten uit de Gentse regio recupereert en herverdeelt.
Lees Verder

De Winning

Vzw De Winning Maatwerk biedt als sociale werkplaats duurzame tewerkstellingskansen aan personen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt binnen de niches natuur- & groenbeheer alsook voeding en distributie.   De Winning is partner in het project Restjesfabriek, samen met KOMOSIE en hogeschool VIVES.  Dit innovatieproject beoogt de ontwikkeling van een model-concept met als doel opportuniteiten te creëren voor de sociale economiesector, in combinatie met de valorisatie van voedselverlies tot lekkere voedingsproducten.   Ondertussen zijn de testproducties al ver gevorderd en heel binnenkort brengen ze vier innovatieve voedingsproducten op de markt, onder het label ‘Foodsavers’. To be continued dus! Kijk alvast eens op de website van  De Winning.    
Lees Verder