Monthly Archives februari 2017

Depot Margo

Depot Margo is een so­ciaal distributieplatform in het kader van armoedebestrijding. Concreet zamelt Depot Margo gezonde voeding, zoals fruit- en groenteoverschotten, en verzor­gings- of onderhoudsproducten in en verdeelt deze via hulporga­nisaties aan mensen in armoede in Limburg. RIMO Limburg heeft hiervoor bij de start SALK-middelen (Strate­gisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) gekregen van de Vlaamse gemeenschap en de provincie Limburg.
Lees Verder

De Winning

Vzw De Winning Maatwerk biedt als sociale werkplaats duurzame tewerkstellingskansen aan personen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt binnen de niches natuur- & groenbeheer alsook voeding en distributie.   De Winning was partner in het project Restjesfabriek, samen met KOMOSIE en hogeschool VIVES.  Dit innovatieproject beoogde de ontwikkeling van een model-concept met als doel voedseloverschotten te verwerken tot lekkere producten en op die manier opportuniteiten te creëren voor de sociale economiesector. Kijk alvast eens op de website van  De Winning.    
Lees Verder