Welke soorten activiteiten worden door Foodsavers uitgevoerd?

In grote lijnen kunnen we een onderscheid maken tussen de ‘verdeling’ van voedseloverschotten en de ‘verwerking’ ervan. We kunnen ook een onderscheid maken in de mate waarin de activiteiten gericht zijn op voedselondersteuning voor mensen in armoede en of ze toegankelijk zijn voor het brede publiek.

Een selectie van activiteiten:

Distributieplatformen

Daarbij wordt ingezet op een efficiënte ophaling van voedseloverschotten afkomstig van voedingsbedrijven (landbouwers, verwerkende bedrijven, supermarkten en buurtwinkels …). Deze worden op een centraal punt verzameld, gesorteerd en in bakken klaar gezet om van daaruit herverdeeld te worden aan sociale organisaties en sociale economiebedrijven, of ze worden bij hen opgehaald. Het werk wordt uitgevoerd door medewerkers in sociale tewerkstelling. Kijk voor meer info op de pagina Distributieplatformen.

Verwerking tot nieuwe langer houdbare producten

Verschillende initiatieven in de sociale economie maken op basis van voedseloverschotten of nevenstromen nieuwe producten. Zo creëren ze werk, mogelijkheden tot maatschappelijke integratie en dragen ze bij aan de vermindering van voedselverlies. Kijk voor meer info op de pagina Restjesfabriek en op Voedselreststromen Circulair.

Sociale (buurt)restaurants

Een sociaal restaurant biedt maaltijden aan tegen gediversifieerde prijzen. Zo krijgen mensen in armoede toegang tot een maaltijd aan sociaal tarief.

Naast foodsavers zijn er nog andere initiatieven die met voedseloverschotten werken:

Voedselbedelingsinitiatieven

Jammer genoeg zijn er in België nog steeds vele mensen die niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, waaronder toegang tot voldoende gezonde voeding. Verschillende organisaties bieden noodhulp om te beantwoorden aan deze concrete materiële nood. Tegelijk kan dit ook een opportuniteit zijn om een contactmoment te hebben met anderen en om mensen uit kansengroepen actief te betrekken.

Sociale kruideniers

Sociale kruideniers willen kwalitatieve voedingsproducten toegankelijk maken voor mensen in armoede, door ze aan te bieden aan sterk verminderde prijs. Zo willen ze een waardig alternatief bieden voor noodhulp en voedselpakketten. Ontmoeting en verbinding staan hierbij centraal.

De initiatiefnemers hiervan zijn zeer divers

 • Armoedeverenigingen (verenigingen waar armen het woord nemen, welzijnsschakels …)
 • Verenigingen uit het middenveld (welzijns- of milieuorganisaties zoals VELT vzw, Samenlevingsopbouw …)
 • Vrijwilligers/-organisaties
 • Sociale economie bedrijven
 • Lokale besturen – OCMW’s
 • start-ups; jonge ondernemers

 

Voor concrete voorbeelden, zie ‘praktijkvoorbeelden’

Ondersteuning door HERW!N dankzij het FLAVOUR-project

Om de uitbouw van deze activiteiten te ondersteunen, biedt het team Foodsavers verschillende diensten aan, op basis van de ervaring die ze al heeft opgedaan in vele projecten en samenwerkingen in de voorbije jaren. Ook hier kunnen we de onderverdeling maken tussen ondersteuning die betrekking heeft op de distributie en verdeling van overschotten en de verwerking van voedseloverschotten.

 

Algemene ondersteuning

 • organisatie van de ‘Welkom in de sector’ voor geïnteresseerde organisaties en voor nieuwe medewerkers
 • Foodsavers als ‘aanspreek- en expertisepunt’ over ‘sociaal aan de slag met voedseloverschotten’
 • zoeken van financiële middelen voor de DP
 • vertegenwoordiging in het beleidsuitvoerend werk van de Vlaamse overheid waarin de DP betrokken zijn
 • match making met leveranciers/schenkers van voedseloverschotten en reststromen
 • ondersteuning op vlak van onderlinge IT-afstemming

 

Bij schenking en verdeling van voedseloverschotten

Elke dag zijn er tonnen voedsel die niet verkocht geraken naast tonnen voedsel dat in het begin van de voedselketen niet mee wordt opgenomen. Deze kunnen gebruikt worden door voedselhulp- en sociale organisaties om te verdelen aan mensen in armoede.

Wat doet het team Foodsavers hiervoor?

 • De begeleiding bij systematische schenkingen, van supermarkten en veilingen
 • Het begeleiden van het online platform De Schenkingsbeurs door bedrijven uit de voedingssector (de schenkers) in verbinding te brengen met voedselhulp- en sociale organisaties (de ontvangers).

 

Bij verwerking van voedseloverschotten

Ook de verwerking van voedseloverschotten vraagt soms specifieke begeleiding; in het kader bijvoorbeeld van de bevoorrading van overschotten, kwesties rond voedselveiligheid of de vermarkting van nieuwe producten.

 • De begeleiding van de opstart van ‘Restjesfabrieken’ (De Restjesfabriek). In Restjesfabrieken worden heerlijke, innovatieve en duurzame voedingsproducten gemaakt o.b.v. voedseloverschotten of nevenstromen en met behulp van sociale tewerkstelling
 • Zoeken naar projectmiddelen om pilootprojecten voor verdere uitbouw van verwerking van voedselreststromen op te kunnen zetten. Op deze manier wordt verder kennis en ervaringen opgebouwd i.f.v. een circulair voedingssysteem.
 • organisatie van de ‘Welkom in de sector’
 • Foodsavers als ‘aanspreek- en expertisepunt’
 • begeleiding bij systematische schenkingen van supermarkten en veilingen
 • schenkingsbeurs.be
 • schenkers in verbinding brengen met voedselhulp- en sociale organisaties
 • (lerend) netwerk distributieplatformen – Foodsavers
 • beleidswerk en beleidsaanbevelingen
 • vertegenwoordiging in het beleidsuitvoerend werk
 • mee zoeken naar financiële middelen