Welke soorten activiteiten worden door Foodsavers uitgevoerd?

In grote lijnen kunnen we een onderscheid maken tussen de ‘verdeling’ van voedseloverschotten en de ‘verwerking’ ervan. We kunnen ook een onderscheid maken in de mate waarin de activiteiten gericht zijn op voedselondersteuning voor mensen in armoede en of ze toegankelijk zijn voor het brede publiek.

Een selectie van activiteiten:

Distributieplatformen

Daarbij wordt ingezet op efficiëntere communicatie en logistiek voor de ophaling van voedseloverschotten afkomstig van voedingsbedrijven (landbouwers, verwerkende bedrijven, supermarkten en buurtwinkels …). Deze worden dan bijvoorbeeld op een centraal punt verzameld om van daaruit herverdeeld te worden aan sociale organisaties en sociale economiebedrijven, of ze worden bij hen opgehaald. Kijk voor meer info op de pagina Distributieplatformen.

Verwerking tot nieuwe langer houdbare producten

Verschillende initiatieven in de sociale economie maken op basis van voedseloverschotten of nevenstromen nieuwe producten. Zo creëren ze werk, mogelijkheden tot maatschappelijke integratie en dragen ze bij aan de vermindering van voedselverlies. Kijk voor meer info op de pagina Restjesfabriek en de pagina over het lopende project Voedselreststromen Circulair.

Voedselbedelingsinitiatieven

Jammer genoeg zijn er in België nog steeds vele mensen die niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, waaronder toegang tot voeding. Verschillende organisaties bieden noodhulp om te beantwoorden aan deze concrete materiële noden. Tegelijk is het soms ook een opportuniteit om een contactmoment te hebben en kansengroepen actief te betrekken.

Sociale kruideniers

Sociale kruideniers willen kwalitatieve voedingsproducten toegankelijk maken voor mensen in armoede, door ze aan te bieden aan sterk verminderde prijs. Zo willen ze een waardig alternatief bieden voor noodhulp en voedselpaketten. Ontmoeting en verbinding staan hierbij ook centraal.

Sociale (buurt)restaurants

Een sociaal restaurant  biedt maaltijden aan tegen gediversifieerde prijzen. Een sociaal tarief maken de maaltijden ook toegankelijk voor mensen in armoede.

De initiatiefnemers hiervan zijn zeer divers

 • Armoedeverenigingen (verenigingen waar armen het woord nemen, welzijnsschakels …)
 • Verenigingen uit het middenveld (welzijns- of milieuorganisaties zoals VELT vzw, Samenlevingsopbouw …)
 • Vrijwilligers/-organisaties
 • Sociale economie bedrijven
 • Lokale besturen – OCMW’s
 • start-ups; jonge ondernemers

 

Voor concrete voorbeelden, zie ‘praktijkvoorbeelden’

Ondersteuning Op Koepel-niveau

Om de uitbouw van deze activiteiten te ondersteunen, biedt het team Foodsavers binnen KOMOSIE (de Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie) verschillende diensten aan, op basis van de ervaring die ze al heeft opgedaan in vele projecten en samenwerkingen in de voorbije jaren. Ook hier kunnen we de onderverdeling maken tussen ondersteuning die betrekking heeft op de distributie en verdeling van overschotten en de verwerking van voedseloverschotten.

 

Algemene ondersteuning

 • organisatie van de ‘Welkom in de sector’ voor geïnteresseerde organisaties en voor nieuwe medewerkers
 • organisatie van het Lerend Netwerk Voedselverlies voor organisaties die al gevorderd zijn in de omgang met voedseloverschotten voor sociale doeleinden.
 • Foodsavers als ‘aanspreek- en exertisepunt’ rond ‘sociaal aan de slag met voedseloverschotten’

 

Schenking en verdeling van voedseloverschotten

Elke dag worden tonnen voedingswaren die nog perfect eetbaar zijn vernietigd. Anderzijds hebben voedselhulp- en sociale organisaties steeds meer nood aan levensmiddelen voor mensen in armoede of sociale uitsluiting.

Wat doet het team Foodsavers van KOMOSIE hiervoor?

 • De begeleiding bij systematische schenkingen, van supermarkten en veilingen
 • Het begeleiden van het online platform De Schenkingsbeurs en de begeleiding van de opstart van fysieke distributieplatformen. Beiden bieden een oplossing door bedrijven uit de voedingssector (de schenkers) in verbinding te brengen met voedselhulp- en sociale organisaties (de ontvangers).

 

Verwerking van voedseloverschotten

Ook de verwerking van voedseloverschotten vraagt soms specifieke begeleiding; in het kader bijvoorbeeld van de bevoorrading van overschotten, kwesties rond voedselveiligheid of de vermarkting van nieuwe producten.

 • Lerende netwerken sociale restaurants
 • De begeleiding van de opstart van ‘Restjesfabrieken’ (De Restjesfabriek). In Restjesfabrieken worden heerlijke, innovatieve en duurzame voedingsproducten gemaakt o.b.v. voedseloverschotten of nevenstromen en met behulp van sociale tewerkstelling
komosie
 • organisatie van de ‘Welkom in de sector’
 • Lerend Netwerk Voedselverlies
 • Foodsavers als ‘aanspreek- en exertisepunt’
 • Begeleiding bij systematische schenkingen van supermarkten en veilingen
 • schenkingsbeurs.be
 • Begeleiding van de opstart van fysieke distributieplatformen
 • Schenkers in verbinding brengen met voedselhulp- en sociale organisaties
 • Lerend Netwerk Distributieplatform
 • Lerend Netwerk Sociale Restaurants
 • De Restjesfabriek