Depot Margo

Depot Margo is een so­ciaal distributieplatform in het kader van armoedebestrijding. Concreet zamelt Depot Margo gezonde voeding, zoals fruit- en groenteoverschotten, en verzor­gings- of onderhoudsproducten in en verdeelt deze via hulporga­nisaties aan mensen in armoede in Limburg. RIMO Limburg heeft hiervoor bij de start SALK-middelen (Strate­gisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) gekregen van de Vlaamse gemeenschap en de provincie Limburg.

De dagverse groente­overschotten van BelOrta in Sint-Katelijne-Waver en de overschotten appelen van BelOrta in Borgloon worden naar Limburg vervoerd door Depot Margo. Intussen verdeelt Depot Margo voedseloverschotten (waaronder 80% groenten en fruit) aan 33 sociale organisaties uit 28 gemeenten in Limburg. Ze hebben eveneens een webshop (voor de verzorgings- en onderhoudsproducten) waar 53 sociale organisaties gebruik van maken.

De producten die weke­lijks opgehaald worden bij de veiling, komen bij Depot Margo onmiddellijk in de koeling. Daar worden ze gesorteerd en geteld en aangeboden aan verschillen­de organisaties via het online platform Schenkingsbeurs De deel­nemende organisaties krijgen au­tomatisch een e-mail en kunnen de gewenste producten online reserveren. Doordat het magazijn continu open is tijdens de werkuren kunnen de organisa­ties deze producten ophalen wanneer het hen best uitkomt.

 

Filmpje over Depot Margo - prijs toekomstige generaties 2016