Duim je mee voor deze nieuwe opdrachten voor Foodsavers?

Wat een drukke tijden voor de Foodsavers, deze 1e helft van 2018! Er werden heel wat nieuwe projectvoorstellen of aanvragen ingediend: Enerzijds door verschillende Foodsavers – sociale economie bedrijven of lokale besturen. Een 1e grote opdracht van de POD MI voor de productie van soep o.b.v. groentenoverschotten is al toegewezen aan een partnerschap van Vlaamse en Brusselse sociale economie bedrijven. Anderzijds door KOMOSIE om onze ondersteuning aan deze jonge sector ook in de toekomst te kunnen continueren. Duim je mee met ons voor een goede afloop zodat we samen de Foodsavers in Vlaanderen, België en Europa verder op de kaart
Lees Verder