Depot Margo erkend als sociaal distributieplatform door FOD Financiën

Goed nieuws! Na meerdere inspanningen heeft de FOD Financiën Depot Margo erkend als sociaal distributieplatform. Dat betekent dat Depot Margo voortaan helemaal wettelijk in orde is rond btw-recuperatie voor geschonken voeding. Bedrijven die voedseloverschotten schenken aan Depot Margo kunnen nu officieel btw recupereren op die schenkingen. Hoe meer bedrijven voedsel schenken aan sociale distributieplatformen, hoe meer mensen we kunnen helpen in voedselarmoede én hoe meer werkkansen we kunnen geven aan mensen in de sociale economie. Opnieuw een stap in de richting van een kleinere afvalberg, en dat op een sociale manier. Goed bezig, Depot Margo!   138.901-1bis Btw-Statuut Depot Margo_signed138.901
Lees Verder

Duim je mee voor deze nieuwe opdrachten voor Foodsavers?

Wat een drukke tijden voor de Foodsavers, deze 1e helft van 2018! Er werden heel wat nieuwe projectvoorstellen of aanvragen ingediend: Enerzijds door verschillende Foodsavers – sociale economie bedrijven of lokale besturen. Een 1e grote opdracht van de POD MI voor de productie van soep o.b.v. groentenoverschotten is al toegewezen aan een partnerschap van Vlaamse en Brusselse sociale economie bedrijven. Anderzijds door KOMOSIE om onze ondersteuning aan deze jonge sector ook in de toekomst te kunnen continueren. Duim je mee met ons voor een goede afloop zodat we samen de Foodsavers in Vlaanderen, België en Europa verder op de kaart
Lees Verder