Duim je mee voor deze nieuwe opdrachten voor Foodsavers?

Wat een drukke tijden voor de Foodsavers, deze 1e helft van 2018! Er werden heel wat nieuwe projectvoorstellen of aanvragen ingediend:

  • Enerzijds door verschillende Foodsavers – sociale economie bedrijven of lokale besturen. Een 1e grote opdracht van de POD MI voor de productie van soep o.b.v. groentenoverschotten is al toegewezen aan een partnerschap van Vlaamse en Brusselse sociale economie bedrijven.
  • Anderzijds door KOMOSIE om onze ondersteuning aan deze jonge sector ook in de toekomst te kunnen continueren.

Duim je mee met ons voor een goede afloop zodat we samen de Foodsavers in Vlaanderen, België en Europa verder op de kaart zetten!?

Foodsavers gaan gezonde soep maken op basis van groenteoverschotten!

Als nationale beheersautoriteit voor het Europese FEAD-programma organiseert de POD Maatschappelijke Integratie regelmatig grote aanbestedingen voor lang houdbare producten bestemd voor verdeling aan mensen in armoede in België. (www.mi-is.be/nl/fead ) Vanuit de bezorgdheid om deze aankooppolitiek duurzamer te maken lanceerde de POD Maatschappelijke Integratie begin 2018 bij wijze van proefproject een aanbesteding voor soep geproduceerd op basis van groente-overschotten, voorbehouden voor sociale economie bedrijven. Hiermee vormt dit ‘experiment’ een ware primeur binnen het FEAD-beleid in Europa! En met resultaat! Deze opdracht is toegewezen aan het Limburgse sociale economie bedrijf Arbeidskansen vzw. Voor de uitvoering ervan vormen zij een partnerschap met 7 Vlaamse of Brusselse sociale economiebedrijven, nl. De Biehal vzw, ‘In de soep’ van Milieu & Werk vzw, OCMW Kortrijk, WAAK vzw, Eat vzw, Atelier Groot Eiland en Travie. Ook KOMOSIE vzw is betrokken partij . Zij begeleiden i.s.m. Arbeidskansen deze partners bij de (voorbereiding van een) vlotte start van deze soepproductie en een goede onderlinge samenwerking.

Oproep sociale distributieplatformen

In februari lanceerde coördinerend Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans een projectoproep voor de opstart van nieuwe en de versterking of uitbreiding van bestaande sociale distributieplatformen. KOMOSIE maakte de oproep mee bekend bij de sector en organiseerde overleg in elke provincie om onderlinge samenwerking en afstemming te stimuleren. En met resultaat, waant in meerdere provincies zijn de projectvoorstellen van Foodsavers, vaak in partnerschap, ook goedgekeurd geworden! Zo kan het netwerk van sociale regionale distributieplatformen verder kan groeien in Vlaanderen. Naar aanleiding van deze oproep zette KOMOSIE ook deze pagina online: www.foodsavers.be/distributieplatformen

Meer informatie over deze projectoproep en de goedgekeurde projecten vindt u op deze website.

Foodsavers in de provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen heeft ook een projectvoorstel goedgekeurd van KOMOSIE i.k.v. de oproep ‘Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie’ om zowel collectief als op maat ondersteuning te geven aan Antwerpse sociale distributieplatformen en aan Foodsavers die voedselreststromen verwerken tot nieuwe producten.

Gaan Foodsavers internationaal samenwerken in Interreg?

KOMOSIE diende als lead partner in mei ’18 het projectvoorstel FLAVOUR in in de oproep van Interreg2Zeeëen. FLAVOUR staat voor “Food surplus and LAbour, the Valorisation Of Underused Resources”. KOMOSIE verzamelde 10 geïnteresseerde projectpartners (4 Engelse, 1 Franse en 5 Vlaamse). Nog eens 13 internationale partners nemen deel als ‘observerende partner’. Vanuit Vlaanderen nemen naast Komosie nog deel: Stad Brugge, Stad en OCMW Mechelen (in samenwerking met Ecoso vzw), Milieu en Werk vzw (zusterorganisatie van De Kringwinkel vzw) en VIVES Hogeschool.

In dit ambitieuze 4jarige project willen we nieuwe business modellen uittesten en implementeren voor:

  •  betere onderlinge samenwerking en coördinatie tussen initiatieven (zoals distributieplatformen) die op grote schaal voedseloverschotten inzamelen en herverdelen.
  • de verwerking van voedselreststromen i.f.v. langere houdbaarheid en om er nieuwe lekkere producten van te maken.

We werken ook een competentie- en opleidingsprogramma uit om de specifieke taken bij het werken met voedselreststromen om te zetten tot troeven voor de arbeidsmarkt en voor maatschappelijke integratie.

Meer info: www.interreg2seas.eu/en/project-idea/food-surplus-and-labour-valorisation-underused-resources

–> In december ‘18 weten we of dit project goedgekeurd wordt.

Een schematisch overzicht van de aanpak en logica van het project FLAVOUR vindt u hier: