Monthly Archives maart 2020

COVID-19 – Wat te doen de komende dagen?!

Het Covid-19/Corona-virus maakt het onmogelijk om als distributieplatform ons werk te blijven doen op de manier zoals we gewend zijn. De beschikbaarheid van voedseloverschotten schommelt erg van dag tot dag: soms evenveel als anders, soms heel wat minder. Ook sociale organisaties kunnen de voedselondersteuning niet blijven geven zoals voorheen. Organisaties die vooral met oudere vrijwilligers werken raden we aan hun werking voorlopig stop te zetten en door te verwijzen naar het OCMW of distributieplatform dat alternatieve acties opzet. Geef duidelijk door waar sociale organisaties met hun vragen naar continuïteit van de verdeling van voeding terecht kunnen! Indien mogelijk, voorzie voldoende
Lees Verder

De finalisten van de Food Waste Award zijn gekend

De finalisten van de Food Waste Awards zijn gekend. Stevige kandidaturen, onder de loep genomen door een straffe jury (Caroline Huyghe, Sami Hemdane, Caroo Torfs en Hanne Heymans). De volgende stap is de online stemming.
Lees Verder