Foodsavers gaan internationaal samenwerken in Interreg

Foodsavers gaan de komende 4 jaren internationaal samenwerken in het Interreg2Zeeën-project FLAVOUR met partners uit Engeland, Frankrijk en Nederland. 

Het door KOMOSIE ingediende Interreg2Zeeën project FLAVOUR is goedgekeurd. FLAVOUR staat voor “Food surplus and LAbour, the Valorisation Of Underused Resources”. KOMOSIE verzamelde 10 geïnteresseerde projectpartners (4 Engelse, 1 Franse en 5 Vlaamse). Nog eens 13 internationale partners nemen deel als ‘observerende partner’.  Vanuit Vlaanderen nemen naast Komosie nog deel als partner: Stad Brugge, Stad en OCMW Mechelen, Milieu en Werk vzw (zusterorganisatie van De Kringwinkel vzw) en VIVES Hogeschool. De Vlaamse observer partners zijn de Vlaamse overheid, VDAB, Flanders’FOOD  en FoodWIN.

In dit ambitieuze 4jarige project willen we nieuwe business modellen uittesten en implementeren voor:

  •  betere onderlinge samenwerking en coördinatie tussen initiatieven (zoals distributieplatformen) die op grote schaal voedseloverschotten inzamelen en herverdelen.
  • de verwerking van voedselreststromen i.f.v. langere houdbaarheid en om er nieuwe lekkere producten van te maken.

We werken ook een competentie- en opleidingsprogramma uit om de specifieke taken bij het werken met voedselreststromen om te zetten tot troeven voor de arbeidsmarkt en voor maatschappelijke integratie.

 

Interesse om dit mee te realiseren? KOMOSIE heeft een vacaturen voor de aanwerving van een project manager voor dit FLAVOUR project. Je vindt de vacaturen op www.komosie.be  Kandidaten kunnen zich melden tot 15 december 2018.

Meer info: www.interreg2seas.eu/nl/FLAVOUR

Een schematisch overzicht van werkpakketten in het project FLAVOUR vind je in de kolom rechts.

Schematisch overzicht van de werkpakketten: