Nieuwe sociale distributieplatformen op komst

Wist je dat, naast de 5 bestaande sociaal distributieplatformen voor voedseloverschotten, nog 9 andere lokale besturen of sociale (economie) organisaties zo’n platform willen opstarten binnen de komende 3 jaren in Vlaanderen?!
Dti najaar start alvast Food Act 13 op, het distributieplatform voor voedseloverschotten voor de regio Zuid-West-Vlaanderen, opgericht door W13 met tal van partners zoals de Voedselbank, de voedselverdeelorganisaties, VIVES, Imog, Colruyt en Aldi.

De platformen willen zich gezamenlijk inzetten op 3 doelstellingen: voedseloverschotten verminderen, sociale organisaties die voedsel verdelen ondersteunen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt activeren. Dankzij de groei van het aantal platformen kunnen we in Vlaanderen een gebiedsdekkender netwerk uitbouwen. Een heel aantal kregen hiervoor o.a. steun van de Vlaamse overheid i.k.v. de oproep die de Minister voor armoedebestrijding Liesbeth Homans hiervoor lanceerde begin 2018. Wie deze Foodsavers-distributieplatformen zijn en wat ze doen vind je op www.foodsavers.be/distributieplatformen