Foodsavers maken gezonde soep op basis van groenteoverschotten!

Foodsavers hebben gezonde soep gemaakt op basis van groenteoverschotten! Een samenwerkingsverband van 6 sociale economie bedrijven en OCMW Kortrijk onder leiding van Arbeidskansen vzw hebben in 2019 verse soep gemaakt op basis van groente-overschotten die via sociale organisaties werden verdeeld aan mensen in armoede in België in het kader van de FEAD-ondersteuning.

De POD Maatschappelijke Integratie, dit is de nationale beheersautoriteit voor het Europese FEAD-programma, wilde een experiment doen met betrekking tot het verduurzamen van haar aankooppolitiek. Daarom lanceerde ze in 2018 bij wijze van proefproject een overheidsaanbesteding, voorbehouden voor sociale economie bedrijven, voor soep op basis van groente-overschotten. Dit ‘experiment’ was een ware primeur in Europa! De opdracht werd toegewezen aan het Limburgse sociale economie bedrijf Arbeidskansen vzw, dat hiervoor samenwerkt met 6 Vlaamse en Brusselse sociale economiebedrijven: De Biehal, ‘In de soep’ van De Kringwinkel Zuiderkempen, Den Diepen Boomgaard, OCMW Kortrijk, WAAK vzw en Travie. KOMOSIE (nu HERW!N) begeleidde deze partners bij de start van deze soepproductie en de onderlinge samenwerking. Het experiment is intussen afgelopen.

De lessen die we er uit leerden zijn:

  • de toevoer van groenteoverschotten moet goed voorbereid worden
  • er is voldoende tijd nodig om nieuwe technieken onder de knie te krijgen, zo was het nieuw om producten te leveren die een houdbaarheid van 6 maanden moesten hebben en met een nieuwe vorm van verpakking
  • de logistiek die er bij komt kijken – tijdige leveringen met koelwagen – heeft eveneens voldoende voorbereiding nodig
  • begrip en ondersteuning van de opdrachtgever in de eerste fase (van aanpassing) is erg belangrijk

De hoeveelheid gevraagde soep werd geleverd. Omdat ze aan de voorgeschreven normen moest voldoen was ze niet altijd even smakelijk als de sociale ondernemingen zelf hadden gewenst. Spijtig genoeg werd het initiatief in de volgende jaren niet verder gezet omdat men de prijs van de soep te hoog vond en er te veel ‘kinderziekten’ waren vastgesteld. Ook al was er tijdens dit experiment veel ervaring opgedaan was er geen bereidheid tot verdere onderhandeling.

Foto rechts: Het Brusselse maatwerkbedrijf Travie, 1 van de partners in het ‘soepproject’ tijdens een bezoek in hun productiekeuken.