Monthly Archives mei 2021

Afrit H! Van overschot naar voedsel

Ongeveer een derde van de voeding die vandaag wordt geproduceerd wordt verspild. En toch heeft niet iedereen toegang tot betaalbare en gezonde voeding. Onze Foodsavers willen daar verandering in brengen! Maar hoe doen ze dat? Wat is hun impact en hoe zorgen ze voor extra jobs?
Lees Verder

30% minder voedselverlies in Vlaanderen tegen 2025!

De Vlaamse Regering keurde op 23 april 2021 het Actieplan voedselverlies en biomassa 2021-2025 goed. Samen met alle betrokken actoren willen de Vlaamse overheid werk maken van een circulaire toekomst voor voedselverlies (en biomassa).
Lees Verder