Monthly Archives maart 2022

Depot Margo erkend als sociaal distributieplatform door FOD Financiën

Goed nieuws! Na meerdere inspanningen heeft de FOD Financiën Depot Margo erkend als sociaal distributieplatform. Dat betekent dat Depot Margo voortaan helemaal wettelijk in orde is rond btw-recuperatie voor geschonken voeding. Bedrijven die voedseloverschotten schenken aan Depot Margo kunnen nu officieel btw recupereren op die schenkingen. Hoe meer bedrijven voedsel schenken aan sociale distributieplatformen, hoe meer mensen we kunnen helpen in voedselarmoede én hoe meer werkkansen we kunnen geven aan mensen in de sociale economie. Opnieuw een stap in de richting van een kleinere afvalberg, en dat op een sociale manier. Goed bezig, Depot Margo!   138.901-1bis Btw-Statuut Depot Margo_signed138.901
Lees Verder