COVID-19 – Wat te doen de komende dagen?!

Het Covid-19/Corona-virus maakt het onmogelijk om als distributieplatform ons werk te blijven doen op de manier zoals we gewend zijn. De beschikbaarheid van voedseloverschotten schommelt erg van dag tot dag: soms evenveel als anders, soms heel wat minder.
Ook sociale organisaties kunnen de voedselondersteuning niet blijven geven zoals voorheen. Organisaties die vooral met oudere vrijwilligers werken raden we aan hun werking voorlopig stop te zetten en door te verwijzen naar het OCMW of distributieplatform dat alternatieve acties opzet.
Geef duidelijk door waar sociale organisaties met hun vragen naar continuïteit van de verdeling van voeding terecht kunnen!

Indien mogelijk, voorzie voldoende vrijwilligers in stand-by – eventueel via aanbod van mensen die intussen zonder werk zijn gevallen – zodat mensen die ziekteverschijnselen beginnen vertonen kunnen vervangen worden, en om elkaar te kunnen ondersteunen.

Organisatie voedselverdeling:

Bij afhaling door de begunstigden – al dan niet op een centraal punt open gehouden door een DP of bij een sociale organisatie – hou de volgende maatregelen in acht:

Op de werkplek:
 • voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals tafels, boxen,…) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • het toepassen van een goede handhygiëne door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen – vermijd het handen geven;
 • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen – voorzie afgesloten vuilnisbakken om deze zakdoeken op een hygiënische manier te kunnen weggooien;
 • het informeren van medewerkers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts niet naar de werkplek begeven;
T.a.v. de begunstigden:
 • het informeren van medewerkers en begunstigden dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts niet naar de verdeling begeven
 • zorg ervoor dat begunstigden minimum een meter afstand van elkaar houden
 • met een beperkt aantal tegelijk de plaats betreden – gespreide openingsuren indien mogelijk
 • mogelijkheid om handen te ontsmetten/wassen
Bij leveren aan begunstigden
 • dienst opzetten die begunstigden contacteert om aan te geven wanneer pakket wordt geleverd
 • best geen contact met de begunstigden door bijvoorbeeld pakket aan deur te zetten, te bellen en mee te delen dat ze het pakket binnen 2 min kunnen ophalen
 • best één bezorger per vervoermiddel – beter bezorger regelmatig afwisselen dan met twee dicht bij elkaar