Sociale distributieplatformen

Wat is een distributieplatform (DP)?

Distibutieplatformen (DP) richten zich op de lokale/regionale logistieke inzameling van voedseloverschotten (bij producenten/veilingen, supermarkten, bedrijven …) en de verdeling ervan aan voedselhulp- en sociale organisaties, al dan niet met tijdelijke stockage.

Zij doen dit in een bepaalde regio. Dat kan gaan over een grote stad of (landelijkere) regio tot een provincie.

Zij doen dit in overleg met en ter ondersteuning van de deelnemende lokale sociale organisaties. (i.f.v. hun noden/’bestellingen’)

Zij hebben in hun activiteiten ook aandacht voor tewerkstelling(smogelijkheden) van kansengroepen, bv. in de sociale economie (binnen de eigen organisatie of door samenwerking).

De bestaande of opstartende DP hebben gezamenlijke kwaliteitscriteria opgesteld, waarin het bereiken van deze gecombineerde meerwaarden voorzien is.

Wie zijn de distributieplatformen vandaag?

Er zijn reeds 5 regionale distributieplatformen aan het werk vandaag. Anderen zijn in de concrete voorbereidings- of onderzoeksfase. Op het kaartje hieronder vind je een geografisch overzicht van deze distributieplatformen. Het kaartje toont in welke gemeenten in Vlaanderen er al regionale distributieplatformen zijn. Klik op het informatie-icoontje om de contactgegevens van het distributieplatform te zien.

OCMW Gent – Foodsavers Gent

Status: Actief
Werkingsgebied: Gent
Contactpersoon:
Gaetan Borgonie
tneg.wmco@tneGsrevasdooF
0470 210 690

Foodsavers Antwerpen
OCMW en Werkhaven

Status: Actief
Werkingsgebied: Antwerpen
Contactpersoon:
Steve Michiels
eb.neprewtna@sleihcim.evets
eb.neprewtna@srevasdoof
03 338 42 62
+32 478 59 04 67

VoedSaam vzw

Status: Actief
Werkingsgebied: Waasland
Contactpersoon:
Eric Beirens
eb.maasdeov@snerieb.cire
eb.maasdeov@ofni

Tel. : 03 500 13 17
GSM: 0492 25 06 41

Depot Margo – Saamo Limburg

Status: Actief
Werkingsgebied: Limburg
Contactpersoon:
Linda Bleukx
Mark Eerdekens
eb.omaas@xkuelb.adnil
eb.omaas@snekedree.kram
011/27.27.90

W13 – Food Act W13

Status: Actief
Werkingsgebied: Zuid-West Vlaanderen (14 gemeenten)
Contactpersoon:
Arnout Vercruysse
eb.31njizlew@essyurcrev.tuonra
0473 86 27 92

Foodsavers Westhoek

Status: Actief
Werkingsgebied: De Panne, Veurne, Diksmuide, Koksijde, Koekelare, Nieuwpoort, Alveringem. En in juni 203 nog nieuwe aansluitingen.
Contactpersoon:
Aster Ketels
eb.keohtsewvvd@sletek.retsa
051 970 405

Vzw Milieu en Werk (Foodsavers Zuiderkempen)

Status: Actief
Werkingsgebied: Zuiderkempen
Contactpersoon:
Hilsande Sels
eb.nepmekrediuzlekniwgnirked@sles.ednaslih
0472 50 20 46

De Wissel – Jeugdhulp

Status: In Onderzoek
Werkingsgebied: Leuven
Contactpersoon:
Laurent Dupon
moc.liamg@nopud.tnerual
0487 16 43 94

Slaatje Praatje

Status: In Onderzoek
Werkingsgebied: Berlare, Laarne, Wichelen, Waasmunster, Buggenhout
Contactpersoon:
Nele Decelle
eb.ejtaarpejtaals@ofni
0477 53 24 37

Foodsavers Mechelen
Stad Mechelen – Ecoso

Status: Actief
Werkingsgebied: Regio Mechelen – Willebroek
Contactpersoon:
Herman Beyens
eb.nelehcem@sneyeb.namreh
0474 94 74 83

Foodsavers Brugge
Stad Brugge

Status: Actief
Werkingsgebied: Brugge
Contactpersoon: Isabelle Devriendt

eb.evotssreddur@tdneirved.ellebasi
050 32 62 45

Sociaal Huis Oostende

Status: Opstartend
Werkingsgebied: Regio Oostende
Contactpersoon:
Ewoud Dutellie
eb.ednetsoo@eilletud.duowe
059 59 12 44
0493 31 88 35

Een praktijkvoorbeeld leren kennen? Op de pagina Voorbeelden kan je meer info vinden over distributieplatform Depot Margo en distributieplatform Foodsavers Gent.

Waarom zijn distributieplatformen nodig en nuttig?

Om de vele tonnen eetbare voedseloverschotten maximaal naar menselijke consumptie te kanaliseren is het nodig ze op een efficiënte manier te verzamelen. Uit voorbije (hefboom)projecten, contacten met de sector en studiedagen is gebleken dat regionale distributieplatformen op een efficiënte en grotere schaal voedseloverschotten kunnen inzamelen en deze ter beschikking stellen aan de talrijke lokale initiatieven.

Deze distributieplatformen realiseren een positieve maatschappelijke en economische impact op diverse domeinen die ook kwantificeerbaar is:

  1. ecologische meerwaarde, nl. minder verlies op CO2-uitstoot, minder land- en watergebruik … Eén ton voedselverlies in de voedselketen (exclusief huishoudens) die nog geconsumeerd wordt, betekent een gemiddelde reductie van 2,5 ton CO2  (bron: studie Fusions klik hier)
  2. economisch-financiële voordelen zoals BTW-recuperatie voor schenkers, lagere afvalverwerkingskosten
  3. voedselondersteuning voor mensen in armoede
  4. evenwichtige voeding stimuleren (volksgezondheid)
  5. sociale tewerkstelling voor kansengroepen en/of maatschappelijke integratie.

Samen bouwen aan een sterk gebiedsdekkender netwerk van distributieplatformen in Vlaanderen

Foodsavers Vlaanderen en de Vlaamse overheid willen in Vlaanderen het jonge netwerk van DP verder uitbouwen en versterken. o.b.v. de aftoetsing die komosie in 2017 deed bij vele stakeholders voelen we dat daar een breed draagvlak voor is bij supermarkten, veilngen, de Vlaamse overheid, de Federatie van voedselbanken, talrijke lokale besturen en de lokale sociale organisaties.

  • De coördinerend minister van Armoedebestrijding van de Vlaamse overheid, Liesbeth Homans, ondersteunt de opstart van nieuwe en de versterking of uitbreiding van bestaande sociale DP met een projectoproep, om zo te komen tot een voor Vlaanderen gebiedsdekkend aanbod. Meer info vind je op de website. Projectaanvragen moeten ten laatste op 27 april 2018 ingediend worden.
  • Komosie vzw ondersteunde de afgelopen jaren i.k.v. de Hefboomprojecten de opstart en uitbouw van Distributieplatformen (DP), met steun van de Vlaamse overheid. We organiseren halfjaarlijks een Lerend Netwerk voor DP en zoeken samen met de DP naar structureel financieringskader. Omdat de werking ervan op zich niet kostendekkend kan zijn, zien we voor de financiering hiervan mogelijkheid in de toepassing van het principe van de klaverbladfinanciering. Dit principe voorziet dat de verschillende beleidsdomeinen of begunstigden die voordelen/meerwaarde genieten dankzij de werking van deze DP, ook elk een deel bijdragen tot de financiering van deze DP. 

Meer weten?

Onze projectmedewerkers van Foodsavers helpen je graag verder via eb.srevasdoof@ofni