Kennismaking- en inspiratiesessie voor trajecten Voedselreststromen Circulair

Op 22 mei ontmoetten verschillende supermarkten, bedrijven, sociale economie ondernemingen en ondersteuningsinstellingen elkaar in Meldert bij Ons Dagelijks Groen, een landbouwbedrijf dat producten aanbiedt waarin preigroen is verwerkt. We kregen inspiratie uit ervaring opgedaan met supermarkten, voedings- en landbouwbedrijven.

Tijdens de besprekingen kwam aan bod:

–          Over welke reststromen/overschotten het gaat en hun volumes

–          Wat de ervaringen zijn met verwerkte producten

–          Welke ervaringen er zijn met samenwerkingen

 

Overzicht van de bespreking voor een traject met supermarkten

Klik hier  voor het overzicht van de bespreking voor een traject met supermarkten.

Klik hier voor het overzicht van de bespreking voor een traject met voedingsindustrie.

De volledige presentatie van deze sessie is hier te vinden.