Voorstelling project ‘Voedselreststromen circulair’

Het project stimuleert om aan de slag te gaan met voedselreststromen om nieuwe lekkere producten te maken waarbij werk wordt gecreëerd voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. We voorzien trajecten voor overschotten van een supermarktketen en van reststromen van landbouwbedrijven of voedselverwerkende bedrijven.

Het is de bedoeling om 3 pilootprojecten op te zetten.