Corona-virus: wat te doen de volgende dagen!

Het
Covid-19/Corona-virus maakt het onmogelijk om als distributieplatform ons werk
te blijven doen op de manier zoals we gewend zijn. De beschikbaarheid van
voedseloverschotten schommelt erg van dag tot dag: soms evenveel als anders,
soms heel wat minder.

Ook
sociale organisaties kunnen de voedselondersteuning niet blijven geven zoals
voorheen. Organisaties die vooral met oudere vrijwilligers werken raden we aan
hun werking voorlopig stop te zetten en door te verwijzen naar het OCMW of
distributieplatform dat alternatieve acties opzet.

Geef duidelijk door waar sociale
organisaties met hun vragen naar continuïteit van de verdeling van voeding
terecht kunnen!

Indien mogelijk, voorzie voldoende vrijwilligers in stand-by – eventueel via aanbod van mensen die intussen zonder werk zijn gevallen – zodat mensen die ziekteverschijnselen beginnen vertonen kunnen vervangen worden, en om elkaar te kunnen ondersteunen.

Organisatie
voedselverdeling:

Bij afhaling door de begunstigden – al dan niet op een centraal punt
open gehouden door een DP of bij een sociale organisatie – hou de volgende
maatregelen in acht:

Op de werkplek:

 

 • voorzien van propere en hygiënische
  werkplekken (zoals tafels, boxen,…) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • het toepassen van een goede
  handhygiëne door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare
  plaatsen – vermijd het handen geven;
 • het voorzien van een goede
  respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes
  ingeval van hoesten en niezen – voorzie afgesloten vuilnisbakken om deze
  zakdoeken op een hygiënische manier te kunnen weggooien;
 • het informeren van medewerkers dat ze
  zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts niet naar de werkplek begeven;

T.a.v. de begunstigden:

 

 • het informeren van medewerkers en
  begunstigden dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts niet naar
  de verdeling begeven
 • zorg ervoor dat begunstigden minimum
  een meter afstand van elkaar houden
 • met een beperkt aantal tegelijk de
  plaats betreden – gespreide openingsuren indien mogelijk
 • mogelijkheid om handen te
  ontsmetten/wassen

Bij leveren aan begunstigden

 

 • dienst opzetten die begunstigden contacteert om
  aan te geven wanneer pakket wordt geleverd
 • best geen contact met de begunstigden door
  bijvoorbeeld pakket aan deur te zetten, te bellen en mee te delen dat ze het
  pakket binnen 2 min kunnen ophalen
 • best één bezorger per vervoermiddel – beter
  bezorger regelmatig afwisselen dan met twee dicht bij elkaar

Indien mogelijk, voorzie voldoende vrijwilligers in stand-by – eventueel via aanbod van mensen die intussen zonder werk zijn gevallen – zodat mensen die ziekteverschijnselen beginnen vertonen kunnen vervangen worden, en om elkaar te kunnen ondersteunen.